Gmina Wałbrzych oferuje na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość nr 158/2 obręb 18 Biały Kamień zlokalizowaną przy ul. Wysockiego.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta trawą, samosiejkami drzew i krzewów. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Jest w pełni uzbrojona w media. Na działce zlokalizowane są trzy słupy energetyczne. Przedmiotowy grunt stanowi użytek rolny klasy PsIV wytworzony z gleb pochodzenia mineralnego, który nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie tego gruntu z produkcji rolnej.

Dla części przedmiotowej nieruchomości (około 0,0900 ha) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem w/w część położona jest na terenie obszaru oznaczonego symbolem 2 Ks – przeznaczenie terenu – tereny obsługi komunikacji samochodowej, zabudowa usługowa.

Dla pozostałej części działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka objęta jest:

– ostateczną decyzją nr 152/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.08.2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biurowca,

– ostateczną decyzją nr 141/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.07.2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie salonu samochodów używanych.

Działalność jaka może zostać zlokalizowana na tym terenie:

1️⃣ działalność biurowa

2️⃣ handel detaliczny

3️⃣ gastronomia

4️⃣ obsługa, sprzedaż i naprawa samochodów i motocykli

5️⃣usługi publiczne w zakresie sportu i rekreacji

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu o przetargu

👉DZIAŁKA  158/2 obręb 18 Biały Kamień
POWIERZCHNIA:  0,8926 ha
NUMER KW: SW1W/00073932/3
CENA WYWOŁAWCZA: 1 200 000 zł +Vat
DATA WPŁATY WADIUM: 7.03.2023 r.
KWOTA WADIUM: 120 000 zł (Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Wysockiego dz. nr 158/2 obręb Biały Kamień nr 18” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.)
Termin przetargu: 14.03.2023 r. o godz. 9:00

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Grudzień 📞 609 001 356

 

MAPA 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA rysunek

OFERTA