Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty wadium na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Kolonialnej 22. Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta drobnymi drzewami. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Teren wypłaszczony, opada łagodnie w kierunku zbiornika wodnego. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 56/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.03.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

Działka 420/1 obręb Nowe Miasto nr 26 
ℹ nieruchomość niezabudowana
ℹ powierzchnia:0,1402
ℹ Nr KW: SW1W/00033053/5
ℹ Cena wywoławcza: 120.000,00 zł (+23%VAT).
ℹ Data przetargu 22.02.2023
ℹ godz. 9:45
ℹ Kwota wadium: 12 000,00 zł
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 15.02.2023 r. wadium w wysokości 12.0 00,00 zł wadium należy wpłacić na konto: Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 W tytule przelewu należy podać: „ul. Kolonialna 22 dz nr 420/1 obręb Nowe Miasto nr 26” oraz oznaczenie uczestnika przetargu

MAPA

link do ogłoszenia