INVAŁBRZYCH

O NAS


InVałbrzych jest spółką gminną, której właścicielami są trzy miasta: Jedlina – Zdrój, Głuszyca i Wałbrzych. W imieniu naszych udziałowców będziemy zajmować się głównie sprzedażą i promocją nieruchomości należących do tych gmin. Współpracujemy z przedsiębiorstwami i firmami, szukamy inwestorów chętnych do lokowania kapitału w tych miastach oraz wspieramy i sieciujemy lokalny biznes.

Zapraszamy do współpracy.

NASZ CELCelem Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Wałbrzycha oraz gmin sąsiednich poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY


Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko pojęte wsparcie inwestorów i przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym – od znalezienia właściwej lokalizacji – do zakończenia inwestycji. Zachęcamy do inwestowania oraz prowadzenia firm i biznesów w tych trzech miastach, bo uważamy że warto! Realizujemy projekty związane ze wznoszeniem budynków, wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Nasze usługi są bezpłatne.