ZATRUDNIENIE I DANE STATYSTYCZNE

W dzisiejszych czasach rzetelna i sprawdzona informacja jest kluczowa i bardzo cenna. Szczególnie w biznesie.

Dlatego na naszej stronie znajdziecie najciekawsze dane liczbowe i statystyczne dotyczące najważniejszych obszarów funkcjonowania miast będących właścicielami InVałbrzych. Od podstawowych informacji aż do ciekawych porównań analitycznych. Wszystkie publikowane przez nas dane pochodzą z oficjalnych i sprawdzonych źródeł, które zawsze będą podane. Zestawienia i statystyki będą efektem wyłącznie naszej pracy. Dlatego przy korzystaniu i publikowaniu dalej z tego miejsca prosimy o wskazanie jako źródła strony InVałbrzych.

LICZBA MIESZKAŃCÓW


2016 2017 2018 2019 2020
114 568 113 621 112 594 113 560 110 603

dane z www.bdl.stat.gov.p – 20.12.2020 r.

WIELKOŚĆ BEZROBOCIA ROK DO ROKU (STAN NA MAJ 2021)


2018 2019 2020 2021
Wałbrzych 7,3 5,9 5,8 6,0
Powiat wałbrzyski 15,3 13,8 13,8 15,1
Dolnośląskie 5,8 5,3 5,5 5,7
Polska 6,6 5,9 6,0 6,3

dane z https://stat.gov.pl/ na dzień 26.05.2021

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W RELACJI DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ (POLSKA=100)


2016 2017 2018 2019
Wałbrzych 97,4 99,0 98,6 100,1
Dolnośląskie 102,2 102,8 102,2 102,7

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 31.05.2021

ŚREDNIA CENA ZA 1 M2 LOKALI MIESZKALNYCH SPRZEDANYCH W RAMACH TRANSAKCJI RYNKOWYCH


2016 2017 2018
Wałbrzych 1 833 1 988 2 086
Dolnośląskie 4 268 4 258 4 461
Polska 4 635 4 713 4 926

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA


2016 2017 2018
Wałbrzych 4 909,08 5 142,84 5 493,02
Dolnośląskie 4 596,37 4 943,64 5 422,74
Polska 4 585,73 4 937,72 5 387,05

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

DOCHODY OGÓŁEM


2016 2017 2018
Wałbrzych 4 909,08 5 142,84 5 493,02

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

MIESZKANIA NA 1000 MIESZKAŃCÓW


2016 2017 2018
Wałbrzych 441,5 445,1 450,2
Dolnośląskie 396,9 402,7 409,0
Polska 371,3 375,7 380,5

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

NOWE BUDYNKI MIESZKALNE NA 1000 LUDNOŚCI


2016 2017 2018
Wałbrzych 0,5 0,2 0,2
Dolnośląskie 1,9 2,0 2,2
Polska 1,9 2,0 2,1

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

UDZIAŁ PARKÓW, ZIELEŃCÓW I TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ W POWIERZCHNI OGÓŁEM W %


2016 2017 2018
Wałbrzych 2,5 2,5 2,3
Dolnośląskie 0,3 0,3 0,3
Polska 0,2 0,2 0,2

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

ŚCIEŻKI ROWEROWE NA 10 TYS. LUDNOŚCI


2016 2017 2018
Wałbrzych 1,8 2,2 2,5
Dolnośląskie 2,4 2,6 3,1
Polska 2,9 3,2 3,6

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

ŁÓŻKA W SZPITALACH OGÓLNYCH NA 1 TYS. LUDNOŚCI


2016 2017 2018
Wałbrzych 7,3 7,3 7,2
Dolnośląskie 5,1 5,0 5,1
Polska 4,9 4,8 4,7

dane opracowanie własne na podstawie https://bdl.stat.gov.pl i https://www.systemanaliz.pl na dzień 28.04.2020

MIEJSCA W ŻŁOBKACH I KLUBACH DZIECIĘCYCH NA 1000 DZIECI W WIEKU DO LAT 3


2016 2017 2018
Wałbrzych 144 146 227
Dolnośląskie 130 144 179
Polska 82 93 118

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020

MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W GRUPIE WIEKU 3-6 LAT


2016 2017 2018
Wałbrzych 818 802 941
Polska 701 762 805

dane z https://bdl.stat.gov.pl na dzień 28.04.2020