Jakie zmiany czekają nas wkrótce na rynku nieruchomości w Wałbrzychu?

Zapraszamy na spotkanie pt.” Perspektywy i zmiany na rynku nieruchomości w Wałbrzychu”.

Spotkanie odbędzie się 27.10.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu.

Swoją obecność można potwierdzić mailowo: biuro@invalbrzych.pl
bądź też telefonicznie  (+48) 74 66 70 510

Liczymy na Waszą obecność!