W sierpniu w wałbrzyskim ratuszu odbędzie się kilka ciekawych przetargów. Poniżej prezentujemy oferty przetargów na działkę pod zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną a także budynek po byłej szkole.

👉 Adres: ul. Dąbrowskiego

📌 Nr działki: 283/2, obręb Biały Kamień nr 14

📌 Powierzchnie działki: 0,2384 ha

📌 Nr Księgi wieczystej: SW1W/00077945/5

📌 Cena wywoławcza: 600 000 zł + VAT 23%

📌 Wadium: 60 000 zł

📌 Termin wpłaty wadium: 03.08.2022 r.

📌 nr konta: należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nr 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 w Banku Millennium, nie później niż do dnia 3.08.2022 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – “budynek przy ul. Moniuszki 47”.

📌 Data Przetargu: 10.08.2022 r. o godz. 9:00.

📌 Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika nr 2 – sala nr 107

ZOBACZ NA MAPIE GOOGLE

Działka posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media, posiada regularny kształt, teren położony na skarpie. Dojazd do działki od strony ulicy Dąbrowskiego, drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren nieużytkowany, porośnięty drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony. Ogrodzenie należy do osoby fizycznej

Możliwości zabudowy:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 194/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.11.2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego. Przedmiotowe zamierzenie planowane jest na terenie historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Biały Kamień, wpisanego do rejestru zabytków decyzją pod numerem A/713/694/Wł z dnia 19.06.1978 r. Prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

👉 Adres: ul. Ślepa 6

📌 Nr działki: Działka 420/8 obręb nr 26 Nowe Miasto

📌 Powierzchnia działki: 0,1165 ha

📌 Nr Księgi wieczystej: SW1W/00033055/9

📌 Cena wywoławcza: 110 000 zł + 23% Vat

📌 Wadium: 11 000 zł

📌 Termin wpłaty wadium: 03.08.2022 r.

📌 nr konta: należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nr 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 w Banku Millennium, nie później niż do dnia 3.08.2022 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – „ul. Ślepa 6 dz nr 420/8 obręb Nowe Miasto nr 26” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.

📌 Data Przetargu: dniu 10.08.2022 r. o godz. 10:15.

📌 Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika nr 2 – sala nr 107

ZOBACZ NA MAPIE GOOGLE

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta drobnymi drzewami. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Od strony ulicy teren wypłaszczony, w zachodniej części działki opada nierównomiernie w kierunku zbiornika wodnego.

Możliwości zabudowy:

Nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, jest jednak objęta ostateczną decyzją nr 168/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.09.2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

👉 Adres: ul. Głuszycka 43

📌 Nr działki: 18/8 obręb Rusinowa nr 37

📌 Powierzchnia działki: 0,3667 ha

Powierzchnia nieruchomości: 1394,6 m2

📌 Nr Księgi wieczystej: SW1W/000 34981/6

📌 Cena wywoławcza: 400 000 zł

📌 Wadium: 40 000 zł

📌 Termin wpłaty wadium: 03.08.2022 r.

📌 nr konta: należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nr 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 w Banku Millennium, nie później niż do dnia 3.08.2022 r. Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie.

📌 Data Przetargu: dniu 10.08.2022 r. o godz. 10:30.

📌 Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika nr 2 – sala nr 107

ZOBACZ NA MAPIE GOOGLE

Budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej 1394,6 m2 został zbudowany w 1920 roku. Jest niepodpiwniczony, o trzech kondygnacjach naziemnych z poddaszem o funkcji strychu. Ściany działowe i konstrukcyjne wykonane zostały z cegły ceramicznej.

Działka o powierzchni 0,3667 ha jest zabudowana budynkiem dawnej szkoły podstawowej. Ma regularny kształt zbliżony do trapezu i zachowaną proporcje długości boków. Teren ten jest wypłaszczony. Działka jest w pełni uzbrojona. Niezabudowany obszar działki stanowi grunt pozostawiony bez ingerencji człowieka, który przez kilkanaście lat który zarósł samosiejkami.

Możliwości zabudowy:

Działka nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha zatwierdzonym uchwałą XII/107/19 z dnia 27.06.2019 pobierz teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 32. M 2 – preferowana jest  forma zabudowy wielofunkcyjna o niskiej intensywności.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nieruchomości można obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym:

ℹ Arkadiusz Grudzień

📞 609 001 356