Ostatni moment na wpłatę wadium.

Do dnia 12.05.2021 r. należy wpłacić wadium za poniższe nieruchomości:

❎ działka nr 17 obręb Poniatów 25 

Nieruchomość jest nieużytkowana, porośnięta samosiejkami, nieuzbrojona, jednakże posiada możliwość podłączenia do uzbrojenia ( bez sieci gazowej). Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 118/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.10.2020 r. o warunkach zabudowy, która ustala warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

📌 powierzchnia: 0,1829 ha

📌 cena wywoławcza: 100 000 zł

📌 wadium: 10 000 zł

📌 wpłata wadium do dnia: 12.05.2021 r. w wysokości 10.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, PKO BP S.A. 60 1020
3668 0000 5302 0430 0984 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg ul. Strzegomska 29 – działka nr 17 obręb Rusinowa nr 25”).

👉 Przetarg odbędzie się przy ul. Kopernika 2 w UM Wałbrzych w dniu 19.05.2021 r. o godz. 9:20

link do ogłoszenia znajdą Państwo tutaj ▶ ogłoszenie

❎ Działka 55/11 obręb 22 Stary Zdrój

Teren ten jest ulokowany 7 km od  centrum miasta, jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Z tego miejsca jest zaledwie jeden kilometr na Ptasią Kopę – a widok wałbrzyskich gór można oglądać z okien.  Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 32/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia
16.03.2020 r. o warunkach zabudowy, która ustala warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

📌 Powierzchnia działki: 0, 3337 ha

📌CENA WYWOŁAWCZA: 300 000,00 zł + Vat 23%

📌 wadium należy wpłacić do 12.05.2021 r., w kwocie 30 000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu PKO BP 60 1020 3668
0000 5302 0430 0984 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg – ul. Pułaskiego – działka nr 55/11 obręb Stary Zdrój nr 22”).

👉 Przetarg odbędzie się przy ul. Kopernika 2 w UM Wałbrzych w dniu 19.05.2021 r. o godz. 9:00

link do ogłoszenia znajdą Państwo tutaj ▶ ogłoszenie

Nieruchomości można obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym:

ℹ Arkadiusz Grudzień

📞 609 001 356

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów).

Wszelkich informacji o nieruchomościach udzieli Państwu:

Arkadiusz Grudzień

+48 609 001 356
+48 74 66 70 514

grudzien@invalbrzych.pl