Na sprzedaż grunt pod zabudowę jednorodzinną.

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłosił przetarg na nieruchomość gruntową położoną w dzielnicy Poniatów. Nieruchomość jest nieużytkowana, porośnięta samosiejkami, nieuzbrojona, jednakże posiada możliwość podłączenia do uzbrojenia ( bez sieci gazowej). Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 118/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.10.2020 r. o warunkach zabudowy, która ustala warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.

❎ działka nr 17 obręb Poniatów 25 

📌 powierzchnia: 0,1829 ha

📌 cena wywoławcza: 100 000 zł

📌 wadium: 10 000 zł

📌 wpłata wadium do dnia: 12.05.2021 r.

📌 termin przetargu: 19.05.2021 r. o godz. 9:20

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów).

Wszelkich informacji o nieruchomościach udzieli Państwu:

Arkadiusz Grudzień

+48 609 001 356
+48 74 66 70 514

grudzien@invalbrzych.pl