Jeszcze tylko do 16.06.2021 r. można wpłacić wadium na działki zlokalizowane na Szczawienku z przeznaczeniem pod produkcję i farmę fotowoltaiczną.

23.06.2021 r. odbędą się przetargi na działki zlokalizowane na Szczawienku.

👉 Działka 92/1 obręb 8 Poniatów przy ul. Jachimowicza

Przetarg odbędzie się przy ul. Kopernika 2 w UM Wałbrzych w dniu 23.06.2021 r. o godz. 9:40

link do ogłoszenia znajdą Państwo tutaj ▶ ogłoszenie

Teren ten jest ulokowany w znacznej odległości od  centrum miasta, jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w okolicy znajdują się podobne nieruchomości o funkcji produkcyjno- usługowej.

📌 Powierzchnia działki: 3,0775 ha

📌CENA WYWOŁAWCZA: 1 000 000,00 zł

📌 Obszar jest objęty MPZP: przeczytaj tutaj

📌 wadium należy wpłacić do 16.06.2021 r., w kwocie 100 000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu PKO BP 60 1020 3668
0000 5302 0430 0984 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg – Jachimowicza dz. nr 92/1 obręb 8
Poniatów”).

👉Działka nr 64/33 obręb Szczawienko przy ul. Stacyjnej

Przetarg odbędzie się przy ul. Kopernika 2 w UM Wałbrzych w dniu 23.06.2021 r. o godz. 9:20

link do ogłoszenia znajdą Państwo tutaj ▶ ogłoszenie

Działka położona jest przy ul. Stacyjnej na terenie obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 Z/EF – przeznaczenie podstawowe terenu – teren zieleni z infrastrukturą techniczną. Dopuszcza się lokalizację urządzeń i budowli infrastruktury technicznej wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, teren jest zadrzewiony i zakrzewiony. Teren jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną.

📌 Powierzchnia działki: 3,3709 ha

📌CENA WYWOŁAWCZA: 1 800 000,00 zł

📌 Obszar jest objęty MPZP: przeczytaj tutaj

📌 wadium należy wpłacić do 16.06.2021 r., w kwocie 180 000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu PKO BP 60 1020 3668
0000 5302 0430 0984 ( z dopiskiem  „Wadium na przetarg – Stacyjna – działka nr 64/33 obręb 3 Szczawienko”).

Nieruchomości można obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym:

ℹ Arkadiusz Grudzień

📞 609 001 356