740 000, 00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Głuszyca.

Z radością informujemy, że Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 740 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój gospodarczy Gminy, która cały czas zmienia się na lepsze i dba o ożywienie gospodarcze w regionie. Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu terenu poprzemysłowego o powierzchni 2 ha przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt zakłada wykonanie robót drogowych – budowę drogi wewnętrznej ze zjazdami z drogi powiatowej, chodnikami oraz miejscami postojowymi. Powstaną kanalizacje sanitarna z oczyszczalnią ścieków, deszczowa i sieć wodociągowa. Cały teren zostanie oświetlony oraz przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.