Dwie przepiękne linie kolejowe będą łączyć się w Jedlinie – Zdroju

Zobacz jak postępują prace przy remontowanej linii kolejowej Jedlina Zdrój – Świdnica.

To jeden z najciekawszych i najtrudniejszych projektów rewitalizujących linie kolejowe na Dolnym Śląsku. Krótki odcinek między Jedliną – Zdrojem jest pełen obiektów inżynieryjnych, które należy przywrócić do takiego stanu, by mogły po nich jeździć pociągi. Ale zakres prac oraz postęp robią wrażenie. Sprawdźcie na naszych fotografiach. Jeśli prace nie opóźnią się, to całość będzie ukończona już w grudniu tego roku. To oznacza, że po odbiorach technicznych pierwsze pociągi będą mogły ruszyć w połowie 2021 r. Będzie to ogromne wydarzenie dla wszystkich miłośników kolei, turystyki i pięknych widoków, bowiem linia nr 285 jest jedną z najpiękniejszych w Polsce.

W ramach środków unijnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej projekt uzyskał wsparcie prawie 95 milionów złotych (przewidywany koszt całkowity to ponad 136 milionów złotych).

Czas przejazdu na remontowanym odcinku ma wynieść ok. 35 min. W Jedlinie – Zdroju będzie wybudowany nowy przystanek kolejowy Jedlina Centrum.