Wałbrzych pomaga przedsiębiorcom

Część I – Czynsz najmu lokali użytkowych

W odpowiedzi na coraz trudniejsze warunki funkcjonowania firm i przedsiębiorstw spowodowanych pandemią COVID – 19 oraz obecny już kryzys gospodarczy, Miasto Wałbrzych przyjęło szereg realnych rozwiązań i działań wspomagających lokalny biznes.  Nasz przewodnik będzie opisywać każdą opcję, z której mogą korzystać wałbrzyscy przedsiębiorcy. Zapraszamy na część pierwszą, poświęconą ulgom i możliwym odstąpieniu od pobierania czynszu od najmu lokali użytkowych z zasobu Gminy Wałbrzych.

Skorzystają mikro i mali przedsiębiorcy. Ale nie tylko.

Ze wszystkich filarów wsparcia wprowadzonych przez Miasto Wałbrzych mogą korzystać mikro przedsiębiorcy (w tym także osoby prowadzące jednoosobową działalność gosp.) oraz mali przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii. To jednak nie wyczerpuje katalogu firm, ponieważ na szczególne traktowania mogą liczyć podmioty, których działalność została objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej Rozporządzenie Rady Ministrów).

Wiemy już kto, ale jakie konkretnie wsparcie może otrzymać w zakresie czynszów?

Dokładnie regulacje znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta nr 199/2020 z dn. 3.04.2020 ws. ulg dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe i tam możemy dowiedzieć się, że gmina może:

• odstąpić od pobierania czynszu

• obniżyć czynsz najmu lokali użytkowych (o 50%, 75% lub 90%)

Jakie warunki?

Są trzy warunki dla firm chcących uzyskać wsparcie:

• firma jest wpisana na listę branż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, które zawiesiły lub zamknęły działalność (odstąpienie od pobierania czynszu)

• firmy (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności), którym przychody w m-cu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do średnich miesięcznych przychodów od stycznia do lutego 2020 r. spadły co najmniej 30% (obniżenie czynszu o 50%, 75% lub 90%)

• nie zaleganie z opłatami za czynsz najmu lokali użytkowych na dzień 1.03.2020 r.

Trzeba wypełnić wniosek

Konieczne jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miejskim. Warto też zapoznać się z zarządzeniami Prezydenta Wałbrzycha oraz formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o uzyskanie pomocy publicznej. Dokumenty prezentujemy poniżej do pobrania.

1_Zarządzenie Prezydenta nr 231/2020 z dn. 29.04.2020 ws. ZMIANY zarządzenia nr 199/2020 z dn. 3.04.2020 ws. ulg dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe

2_Zarządzenie Prezydenta nr 199/2020 z dn. 3.04.2020 ws. ulg dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe

3_Wniosek o udzielenie ulgi w najmie lokali użytkowych

4_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o uzyskanie pomocy publicznej