Stopa bezrobocia: Wałbrzych z lepszymi danymi niż Polska.

Ostatnie dane dotyczące bezrobocia w Wałbrzychu napawają optymizmem. Stopa bezrobocia w naszym mieście wynosi 5,5% i jest znacząco niższa od średniej krajowej, która wynosi 6,1%. W zeszłym miesiącu bezrobocie rejestrowane było większe aż o 0,5%. Także dane w powiecie wykazują tendencję spadkową o 0,5% i teraz wynosi 14,6%.

Nie bez przyczyny pokazujemy te dane. Świadczą one bezsprzecznie, że nasze miasto bardzo dobrze radzi sobie z pandemią i będzie to pozytywnie odbierane przez potencjalnych inwestorów planujących inwestycje mieszkaniowe w Wałbrzychu.

Źródło: http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/