Po Nowym Roku odbędzie się przetarg na nieruchomość położoną przy ul. Ogrodowej.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą, zielenią ogrodową oraz
pojedynczymi drzewami. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i gazowej. Na terenie działki 155/1 znajduje się studnia, przez którą przebiega linia energetyczna.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną – ul. Ogrodową.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 131/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13.11.2020 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwudziestu domów w zabudowie
szeregowej. Pobierz Warunki Zabudowy.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu o przetargu

👉DZIAŁKI  155/1 oraz 156/5 obręb 4 Szczawienko
POWIERZCHNIA:  0,4697  ha
CENA WYWOŁAWCZA: 600 000 zł +Vat

MAPA 

Data wpłaty wadium: 18.01.2023 r.
kwota wadium: 60 000 zł (Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Ogrodowa dz nr 155/1 i 156/5 obręb Szczawienko nr 4” oraz
oznaczenie uczestnika przetargu)
Termin przetargu: 25.01.2023 r.  o godz. 10:00

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Grudzień 📞 609 001 356