Głuszyca: będą remontować drogi

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020

Stan wielu dróg w Głuszycy ulegnie znaczącej poprawie. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i dofinansowaniu w wysokości 70 %, wyremontowane zostaną następujące drogi gminne:

ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała, ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna.

Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort jazdy nie tylko mieszkańców, ale też wracających do Głuszycy turystów.