Jeszcze tylko do 18.11.2020 r. jest czas na wpłatę wadium na działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka o numerze 338/6 obręb 11 Poniatów ma powierzchnię 0,1845 ha będzie przedmiotem przetargu, który odbędzie się 25.11.2020  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:15. Cena wywoławcza 150.000,00 zł (+23%VAT).

Działka posiada możliwość uzbrojenia, posiada regularny kształt, ukształtowanie terenu średnie – częściowo położona na skarpie, posiada dostęp do drogi publicznej. Teren obecnie nieużytkowany, porośnięty samosiejkami krzaków i drzew. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w ogłoszeniu o przetargu.