Działka 691/2, Jedlina - Zdrój, ul. Kłodzka

Powierzchnia działki: 2,9116 ha

Miejscowość: Jedlina – Zdrój

Działka numer 691/2 o powierzchni 29 116 m2 położona w Jedlinie-Zdroju, obręb Jedlina-Zdrój, zlokalizowana jest w pośredniej części miasta, na pograniczu Suliszowa i Glinicy, w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych (ulicy Kłodzkiej). Nieruchomość znajduje się na terenach przeciętnie zagospodarowanych, użytkowanych dawniej jako ogrody działkowe. Obecnie nie jest użytkowana. Działka ma kształt nieregularny. Porastają ją drzewa, krzewy owocowe, trawa oraz samosiejki drzew i krzewów. Na działce mogą znajdować się pozostałości infrastruktury ogrodowej. Teren pofałdowany, nasłoneczniony. Od strony północnej przylega do ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kłodzkiej. Działka nie jest uzbrojona. W ulicy Reymonta zlokalizowane są przyłącza sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz energii elektrycznej. Działka posiadać będzie dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 491/19, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogi dojazdowe, a dojazd i dojście odbywać się będzie z ulicy Reymonta.

Położenie

Nazwa lokalizacji Działka 681/2
Obręb ewidencyjny Jedlina – Zdrój
Miasto/Gmina Jedlina – Zdrój
powiat wałbrzyski
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości: 

Powierzchnia działki 2,9116 ha
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) tak

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
49 PLN/m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Jedlina – Zdrój
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa    nr 691/2 oznaczona jest symbolami: 16.7U/P z zapisem tereny usługowo-produkcyjne, 5.15MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 5.16MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 31.12KDD z zapisem drogi dojazdowe, 33.12KDW z zapisem drogi wewnętrzne.

 

Charakterystyka działki

Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie terenu wg MPZP w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa    nr 691/2 oznaczona jest symbolami: 16.7U/P z zapisem tereny usługowo-produkcyjne, 5.15MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 5.16MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 31.12KDD z zapisem drogi dojazdowe, 33.12KDW z zapisem drogi wewnętrzne.
Obecne użytkowanie nieruchomości Nieużytkowana
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

Komunikacja

Droga dojazdowa do terenu  Zjazd z ul. Kłodzkiej- droga wojewódzka nr
381
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A4 [60 km];
Droga krajowa 35 [25km]
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej Wrocław [150 m]
Najbliższy przystanek dworzec PKP [km] Jedlina – Zdrój [1,5 km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [76 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [76 km]

 

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N) T
Napięcie brak danych
Dostępna moc brak danych
Gaz na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy działki brak danych
Wartość kaloryczna brak danych
Średnica rury brak danych
Dostępna objętość brak danych
Woda na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu brak danych
Dostępna objętość T
Odległość przyłącza od granicy terenu brak danych
Dostępna objętość brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu brak danych

 

Uwagi

 

Brak

Mapa

 

Osoby do kontaktu

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF

Area (m2) 29 116
Powierzchnia (m2) 29 116
Type of property
  • Spaces for service
Rodzaj nieruchomości
  • Powierzchnia usługowa