Działka 92/12 Obręb ewidencyjny 8 Poniatów

Powierzchnia: 0,5762 ha 

Miejscowość: Wałbrzych

Dzielnica: Poniatów

Brak możliwości powiększenia.

Położenie

Nazwa lokalizacji Działka 92/12
Obręb ewidencyjny 08 Poniatów
Miasto/Gmina Wałbrzych
Powiat Wałbrzych
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 0,5762 ha 
Kształt działki prostokąt
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) brak danych

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
55 PLN / m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Wałbrzych
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego B.9 P/U – terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową

 

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]  Bp
Różnica poziomów terenu [m] brak danych
Obecne użytkowanie nieruchomość gruntowa niezabudowana
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (T/N) brak danych
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Droga dojazdowa do działki to droga gminna o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 7m z chodnikami dla pieszych
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A4 [41 km];
Droga krajowa S3 [35km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wrocław [84 km]
Kolej [km] Wałbrzych Szczawienko [2,5 km]

Wałbrzych Dworzec Miasto [4 km]

Wałbrzych Dworzec Główny [13 km]

Bocznica kolejowa [km] Wałbrzych [13 km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [74 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [70 km]

 

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu W pobliżu działek przebiega linia kablowa 20kv K-219, która posłuży do zasilania stacji 20/0,4 kV
Napięcie 0,4 kv
Dostępna moc 0,55 KW
Gaz na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy działki 670 m
Wartość kaloryczna Nie mniej niż 31 MJ/m3
Średnica rury Śr/c De 125 PE
Dostępna objętość 1100 m3/h
Woda na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu na terenie działki
Kanalizacja na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu w ul. Jachimowicza oddalona 107m Kanalizacja deszczowa – W drogach: ul. Villardczyków kd 300 Kanalizacja sanitarna – w drodze ul. Jachimowicza ks 200
Dostępna objętość 650 m3/h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu Orange -odległość 500m

 

Uwagi

Teren jest ulokowany z następującymi udogodnieniami: · Autostrada A-4 – 41 km · Dworzec Główny Wałbrzych – 13 km (bocznica kolejowa) · Dworzec Miasto Wałbrzych – 4 km · Dworzec Szczawienko Wałbrzych – 2,5 km · Najbliższe lotnisko międzynarodowe – Wrocław-Strachowice – 74 km · Najbliższe miasto wojewódzkie – Wrocław – 80km · Teren ulokowany w malowniczym krajobrazowo obszarze Miasta Wałbrzych – Dzielnica Poniatów · Malownicze położenie w Górach Wałbrzyskich, niedalekie sąsiedztwo Gór Kamiennych i Sowich, zabytki, obiekty rekreacyjne – to wszystko stwarza niepowtarzalne warunki do uprawiania sportu, różnych form turystyki i rekreacji WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały blisko 4,8 mld złotych i utworzyły ogółem 7.120 miejsc pracy. Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą.

Mapa

 

Osoba przygotowująca ofertę

 

Osoby do kontaktu

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF