Działka 3/2 Obręb ewidencyjny 17 Biały Kamień

Powierzchnia: 7,1939 ha

Miejscowość: Wałbrzych

Dzielnica: Biały Kamień

Działka inwestycyjna w Wałbrzychu, maksymalna wielkość 20,692 ha, możliwość powiększenia o 8,1288 ha przez dołączenie bezpośrednio przylegających działek.

Położenie

Nazwa lokalizacji Działka 3/2
Obręb ewidencyjny 17 Biały Kamień
Miasto/Gmina Wałbrzych
Powiat Wałbrzych
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 20,692 ha, w tym działka 288 – 0,9349 ha, działka 3/2 – 7,1939 ha, działka 2 – 12,5632 ha
Kształt działki Nieregularny
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Możliwość powiększenia o 13,5181 ha przez dołączenie bezpośrednio przylegających działek 288 i 2

 

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
– PLN/m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Wałbrzych
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2MW (teren zabudowy wielorodzinnej)

 

Charakterystyka działki

 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Różnica poziomów terenu [m]
Obecne użytkowanie Nieużytki
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

Połączenia transportowe

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Zjazd z nowowydzielonej drogi, działki nr 4/11 i 4/19, od drogi gminnej – ul. Piasta
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A4 [35 km];
Droga krajowa S3 [20km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wrocław [70 km]
Kolej [km] Wałbrzych [2 km]
Bocznica kolejowa [km] Wałbrzych [2 km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [70 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [70 km]

 

Istniejąca infrastruktura

 

Elektryczność na terenie (T/N) N
Napięcie
Dostępna moc … MW
Gaz na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy działki 120 m
Wartość kaloryczna nie mniej niż 31 MJ/m3
Średnica rury n/c DN 150 STAL
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N) T (DN200)
Odległość przyłącza od granicy terenu 140 m
Dostępna objętość 1900 m3/d
Kanalizacja na terenie (T/N) T (DN200)
Odległość przyłącza od granicy terenu 140 m
Dostępna objętość 1400 m3/d
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu

 

Uwagi

 

Brak

Mapa

 

Mapa oferty Biały Kamień

Osoba przygotowująca ofertę

 

Osoby do kontaktu

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF