Działka 232 Obręb ewidencyjny Głuszyca Łomnica

Powierzchnia: 0,1318 ha

Miejscowość: Głuszyca

Dzielnica: Łomnica

Działka w Głuszycy, maksymalna wielkość 3,8356 ha, możliwość powiększenia o 3,7038 ha przez dołączenie bezpośrednio przylegających działek.

Położenie

Nazwa lokalizacji Działka 232
Obręb ewidencyjny Głuszyca Łomnica
Miasto/Gmina Głuszyca
Powiat Wałbrzych
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 3,8356 ha, w tym działki: 173/22 – 3,5207 ha; 232 – 0,1318 ha, 173/16 – 0,0564 ha; 173/17 – 0,0647 ha; 173/18 – 0,0620 ha
Kształt działki Trapez
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Możliwość powiększenia o 3,7038 ha przez dołączenie bezpośrednio przylegających działek 173/22, 173/16, 173/17, 173/18

 

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
– PLN/m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Głuszyca
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) N
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Charakterystyka działki

 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Różnica poziomów terenu [m]
Obecne użytkowanie
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (T/N) Brak danych
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) T [Restauracja Łomnicka Chata]

 

Połączenia transportowe

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) 300 m od ul. Sudeckiej drogę utwardzoną
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A4 [60 km];
Droga krajowa S3 [40km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wrocław [82 km]
Kolej [km] Głuszyca Górna [4 km]
Bocznica kolejowa [km] Wałbrzych [16 km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [82 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [82 km]

 

Istniejąca infrastruktura

 

Elektryczność na terenie (T/N) T [Stacja transformatorowa słupowa WBW26222 z dowiązaniami SN i nN]
Odległość przyłącza od granicy terenu
Napięcie 0,4 kV
Dostępna moc 0,2 MW
Gaz na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy działki 2 km
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N) T [DN150]
Odległość przyłącza od granicy terenu 210 m
Dostępna objętość 1000 m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N [najbliższa oczyszczalnia w Jugowicach]

najbliższa oczyszczalnia w Jugowicach

Telefony (T/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu

 

Uwagi

 

Brak

Mapa

 

Mapa oferty Głuszyca Łomnica

Osoba przygotowująca ofertę

 

Osoby do kontaktu

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF