Działka 17/27 Obręb ewidencyjny 4 Szczawienko

Powierzchnia: 0,5756 ha

Miejscowość: Wałbrzych

Dzielnica: Szczawienko

Działka w Wałbrzychu, maksymalna wielkość 0,934 ha, możliwość powiększenia o 0,3584 ha przez dołączenie bezpośrednio przylegających działek.

Położenie

Nazwa lokalizacji Działka 17/27
Obręb ewidencyjny 4 Szczawienko
Miasto/Gmina Wałbrzych
Powiat Wałbrzych
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 0,934 ha, w tym działka 5/5 – 0,3584 ha i działka 17/27 – 0,5756 ha
Kształt działki Nieregularny
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Możliwość powiększenia o 0,3584 ha przez dołączenie bezpośrednio przylegającej działki 5/5; możliwość powiększenia o 0,8355 ha – działki 5/7 i 17/29 po drugiej stronie wydzielonej drogi

 

Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
– PLN/m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Wałbrzych
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Plan nr 59; LXI/3/2014 z dnia 15.05.2014r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Symbol:
8M,U

 

Charakterystyka działki

 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Różnica poziomów terenu [m]
Obecne użytkowanie
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

Połączenia transportowe

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Zjazd bezpośrednio z drogi gminnej – ul. Równoległej
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A4 [35 km];
Droga krajowa S3 [20km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wrocław [70 km]
Kolej [km] Wałbrzych [2 km]
Bocznica kolejowa [km] Wałbrzych [2 km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [70 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [70 km]

 

Istniejąca infrastruktura

 

Elektryczność na terenie (T/N) ???
Odległość przyłącza od granicy terenu ???
Napięcie ???
Dostępna moc … MW
Gaz na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy działki 6 m
Wartość kaloryczna nie mniej niż 31 MJ / m3
Średnica rury De 90 PE
Dostępna objętość ???
Woda na terenie (T/N) T (DN20 i DN25)
Odległość przyłącza od granicy terenu DN 300 – ok. 2m od granicy działki
Dostępna objętość ???
Kanalizacja na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu DN500 – 4 m
Dostępna objętość ???
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu

 

Uwagi

 

Brak

Mapa

 

Mapa oferty Szczawienko

Osoba przygotowująca ofertę

 

Osoby do kontaktu

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF