Działka 13/14 Obręb ewidencyjny 11 Poniatów

Powierzchnia: 0,4740 ha 

Miejscowość: Wałbrzych

 Dzielnica: Poniatów

Możliwości powiększenia o działki 13/15, 13/16, 13/18 – pow. 0,3873 ha

Położenie

Nazwa lokalizacji Działka 13/14
Obręb ewidencyjny 11 Poniatów
Miasto/Gmina Wałbrzych
Powiat Wałbrzych
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 0,8613 ha
Kształt działki trapez
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Możliwości powiększenia o działki  13/15, 13/16, 13/18

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
80-120 PLN / m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Wałbrzych
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 11 MN – teren zabudowy jednorodzinnej

 

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] R IVa
Różnica poziomów terenu [m] brak danych
Obecne użytkowanie Nieużytki
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych (T/N) brak danych
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)  –
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)  –
Przeszkody podziemne (T/N)  –
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)  –
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)  –
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Zjazd bezpośrednio z działki drogowej nr 13/17
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A4 [35 km];
Droga krajowa S3 [20km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wrocław [70 km]
Kolej [km] Wałbrzych [2 km]
Bocznica kolejowa [km] Wałbrzych [2 km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [70 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [70 km]

 

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu40 m 140 m
Napięcie 0,4 kv
Dostępna moc  60 KW
Gaz na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy działki 2 m
Wartość kaloryczna brak danych
Średnica rury śr/c 63
Dostępna objętość brak danych
Woda na terenie (T/N)  T
Odległość przyłącza od granicy terenu  na działce
Dostępna objętość 3 000
Kanalizacja na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy terenu 35 m
Dostępna objętość  2 100
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N) brak danych
Odległość przyłącza od granicy terenu

 

Uwagi

 

Brak

Mapa

 

Osoba przygotowująca ofertę

 

Osoby do kontaktu

 

Pobierz ofertę PDF