Działka 681/2, Jedlina - Zdrój, ul. Kłodzka

Powierzchnia działki: 1,4842 ha

Miejscowość: Jedlina – Zdrój

Działka nr 681/2 o powierzchni 1,4842 ha, ma kształt wieloboku. Jest położona przy ulicy Kłodzkiej, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 381 łączącej Wałbrzych z Nową Rudą i Kłodzkiem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi kompleks rekreacyjno – sportowy, tereny zielone oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod usługi, zabudowa mieszkaniowa, punkty handlowo – usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane są w dalszej odległości.

Przez centralną część działki przebiega urządzenie melioracji wodnych – rów R-E. Północną część działki przecina napowietrzna linia energetyczna (posadowiony jest słup energetyczny) oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce sąsiedniej (nr 681/1), wzdłuż ulicy Kłodzkiej, przebiega sieć wodociągowa.

W drodze znajdują się sieci: energetyczna i teleinformatyczna, nieco dalej (100 m) gazowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną. W MPZP działka oznaczona jest symbolami: 2MN/UT, 2U/KS, 3WS.

Położenie

Nazwa lokalizacji Działka 681/2
Obręb ewidencyjny Jedlina – Zdrój
Miasto/Gmina Jedlina – Zdrój
powiat wałbrzyski
Województwo dolnośląskie

 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4842 ha

Powierzchnia działki 1,4842 ha
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) tak

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2
włączając 23% VAT
43 PLN/m2 +23% VAT
Właściciel/właściciele Gmina Jedlina – Zdrój
Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  2MN/UT z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi turystyczne, symbolem 2U/KS z zapisem teren zabudowy usługowej, stacja paliw, symbolem 3KDW z zapisem teren drogi wewnętrznej oraz symbolem 3WS z zapisem teren wód powierzchniowych śródlądowych.

 

Charakterystyka działki

Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie terenu wg MPZP  2MN/UT z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi turystyczne, symbolem 2U/KS z zapisem teren zabudowy usługowej, stacja paliw, symbolem 3KDW z zapisem teren drogi wewnętrznej oraz symbolem 3WS z zapisem teren wód powierzchniowych śródlądowych.
Obecne użytkowanie nieruchomości Nieużytkowana
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

Komunikacja

Droga dojazdowa do terenu  Zjazd z ul. Kłodzkiej- droga wojewódzka nr
381
Autostrada / droga krajowa [km] Autostrada A4 [60 km];
Droga krajowa 35 [25km]
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej Wrocław [150 m]
Najbliższy przystanek dworzec PKP [km] Jedlina – Zdrój [1,5 km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Wrocław [76 km]
Najbliższe miasto wojewódzkie Wrocław [76 km]

 

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N) T
Napięcie brak danych
Dostępna moc brak danych
Gaz na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy działki brak danych
Wartość kaloryczna brak danych
Średnica rury brak danych
Dostępna objętość brak danych
Woda na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu brak danych
Dostępna objętość T
Odległość przyłącza od granicy terenu brak danych
Dostępna objętość brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu brak danych

 

Uwagi

 

Brak

Mapa

 

Osoby do kontaktu

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF

Area (m2) 14 842
Powierzchnia (m2) 14 842
Type of property
  • Spaces for service
Rodzaj nieruchomości
  • Powierzchnia usługowa