Na sprzedaż grunty pod usługi przy głównej drodze w Jedlinie - Zdroju.

UM w Jedlinie – Zdroju ogłosił  przetarg na działkę zlokalizowaną przy głównej drodze Uzdrowiska prowadzącej na Kłodzko.

Działka 691/2 obręb Jedlina – Zdrój

Działka o powierzchni 29 116 m2 położona w  jest w pośredniej części miasta, na pograniczu Suliszowa i Glinicy, w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych (ulicy Kłodzkiej). Nieruchomość znajduje się na terenach przeciętnie zagospodarowanych, użytkowanych dawniej jako ogrody działkowe. Obecnie nie jest użytkowana. Działka ma kształt nieregularny. Porastają ją drzewa, krzewy owocowe, trawa oraz samosiejki drzew i krzewów. Na działce mogą znajdować się pozostałości infrastruktury ogrodowej. Teren pofałdowany, nasłoneczniony. Od strony północnej przylega do ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kłodzkiej. Działka nie jest uzbrojona. W ulicy Reymonta zlokalizowane są przyłącza sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz energii elektrycznej. Działka posiadać będzie dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 491/19, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogi dojazdowe, a dojazd i dojście odbywać się będzie z ulicy Reymonta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa oznaczona jest symbolami: 16.7U/P z zapisem tereny usługowo-produkcyjne, 5.15MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 5.16MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 31.12KDD z zapisem drogi dojazdowe, 33.12KDW z zapisem drogi wewnętrzne.

📌 Powierzchnia działki: 2,9116 ha

📌CENA WYWOŁAWCZA: 1 427 000,00 zł + Vat 23%

📌 wadium należy wpłacić:

👉  do dnia 19.10.2021 r.  na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój –  nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział  z dopiskiem „wadium-działka nr 691/2”.

👉 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2

👉 26 października 2021 r. o godzinie 11.00

link do ogłoszenia znajdą Państwo tutaj ▶ ogłoszenie

mapa terenu

MPZP

Uchwala Nr XLIV/265/18 z dnia 27 wrzesnia 2018 r

Nieruchomości można obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym:

ℹ Arkadiusz Grudzień

📞 609 001 356